İlk etapta tüm gözler müteahhitlere döndü. Ancak Türkiye’de 1999 depremi sonrası hazırlanan kanunlar, imar planından eski yapıların denetlemesine kadar bir dizi sorumluluğa işaret ediyor. 

Bütün deprem uzmanları ve inşaat mühendislerinin uzlaştıkları bir hakikat var: Suç depremin değil. Çok büyük depremler dahi olsa, tek bir binanın bile tamamen çökmesi kabul edilemez. 

O halde göçükten hangi aşamalarda kimlerin sorumlu olduğunu bilmemiz gerekiyor ki hakkımızı arayabilelim.

Bir yapının arkeolojisi

İmar planı: Binaların imar planına uygun olması gerekiyor. Plana uygun olmayan yapılar kaçak sayılıyor. Kat haddini de plan belirliyor. Yetkili kurumlar kentsel alanlarda belediyeler, kırsalda valilikler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.

Proje: Bu aşamada mimar yapının projesini çiziyor. Proje mevcut yönetmeliklere uygun olmak zorunda. 

Zemin etüdü: Jeoloji mühendislerince yapılıyor. Raporun son haline gelmesinden belediye ve valilikler sorumlu.