Resmi unvan: Fayn Prodüksiyon A.Ş. 
Ticaret sicil numarası: İstanbul, 272315-5 
İmtiyaz sahipleri: Şükrü Oktay Kılıç, Ayşe Karabat, Semin Gümüşel, Denizhan Kaymak, Nilgün Yılmaz 

Fayn, bağımsız ve etki odaklı bir dijital medya şirketi. Bir yandan haber ve bilgi kategorilerinde kendi orijinal içerik, yayıncılık ve topluluk projelerini geliştirip üretir, bir yandan da toplumda iyi yönde değişim yaratmayı hedefleyen ekiplere yaratıcı servisler sunar.

Fayn'ın dijital haber yayınları, multimedia hikâye anlatıcılığı stüdyosu ve sosyal etki odaklı ekiplere dijital strateji, tasarım ve prodüksiyon servisleri sunan yaratıcı ajansı bulunmaktadır.

 • Yayın ilke ve kuralları, Fayn'ın dijital haber yayınlarında gözettiği ilkeleri, izlediği metotları ve editoryal kuralları düzenler.
 • Fayn'ın dijital haber yayınlarının amacı
  • Okurları kamu yararını ilgilendiren güncel gelişmelerden arka planları ve bağlamlarıyla birlikte haberdar etmek,  
  • İnsan haklarının gözetildiği, refahın adil bölüşüldüğü, şeffaflık ve hesap verebilirliğin egemen olduğu çoğulcu bir anayasal demokrasi için güç sahiplerini denetlemek, 
  • Dezavantajlı ve güçsüz grupların seslerini duyurmalarına yardımcı olmak,
  • İnsanların karar almasını kolaylaştıracak farklı görüşlere ve perspektiflere erişmesini sağlamak,
  • İnsan hayatını ilgilendiren konularda bakış açısı ve eleştirellik kazandırmaya dönük rehberlik niteliğinde, bazen de rahatlatıcı eğlence içeriklerini paylaşmaktır. Haber kategorileri, uzunlukları ve formatları bu işlevlere göre belirlenir. 
 • Fayn uluslararası iyi gazetecilik ilkelerini esas alır. Henüz oluşmaya başlayan dijital habercilik ilkeleri ile iyi uygulamalarına da öncülük etmeyi taahhüt eder.  
 • Fayn için neyin haber niteliği taşıdığına, bu ilkelere göre, editöryal kadro karar verir. Okuyucudan gelen talepler de kurallar çerçevesinde dikkate alınır. 
 • Fayn bu faaliyetleri, kendi çekirdek kadrosunun yanı sıra, bağımsız gazetecilerle yürütür. Çalışan ve yöneticilerinin kimlikleri kamuya açıktır. Çalışanlar kuruma çıkar beyanında bulunur. Editoryal sorumluluk imza sahibinin yanı sıra, Yönetici Editör’dedir. İçerikler, yazar gizli kalmayı seçmediği sürece, imzayla yayınlanır.  
 • Fayn gerçeklere sadıktır: Fayn'da yayınlanan içerikler, 5N1K kuralını karşılayacak bilgileri içerir. Haberler doğrulama sürecinden geçer. Salt aciliyet için doğrulamadan taviz verilmez. Kesinleşmemiş iddialar, iddia olduğu bilgisiyle sunulur. Açık kaynaklarla doğrulamanın mümkün olmadığı haberlerde uzman görüşlerine başvurulur. Veriler ya da gerçekler, belli bir argümanı doğrulayacak şekilde çarpıtılmaz ya da gözardı edilmez. Haberlerde kaynak gösterilir ve birden fazla kaynağa ulaşılmaya çalışılır. 
 • Fayn bağımsız bir yayındır: Reklam ve hibe verenler, sponsorlar, siyasi parti ya figürler gibi güç ve kaynak sahibi herhangi bir otorite Fayn'ın yayınlarına müdahale edemez. Gelir elde etme amacıyla yayınlanan içerikler okuyucunun görebileceği şekilde işbirliği, ücretli ortaklık, sponsorlu içerik gibi etiketlerle belirtilir.
 • Fayn haber içeriklerinde belli bir etnisite, din, dil, ırk, ideoloji, cinsiyet, cinsel yönelim ya da benzeri pozisyonlarla özdeşleşmiş ifadeler kullanmaz. Yansız ve kayıtsız ifadeleri tercih eder. Bu kural, özellikle hayat ve eğlence içeriklerinde, anlatım zenginliği, mühtezilik ve edebi kıvraklık için esnetilebilir.  
 • Fayn haber amaçlı seyahat, konaklama ve yemek gibi masrafları kendi karşılar. Haber kaynağı ile herhangi bir maddi ilişkiye girilmez. 
 • Dışarıdan alınan görsel ve yazılı malzemelerde (haber, çeviri, fotoğraf, video, söyleşi alıntısı) kaynak gösterilir. 
 • Özel hayatın ve kişisel verilerin gizlilliği, isim ve resim hakkı ile masumiyet karinesine özen gösterilir. 
 • 18 yaşın altındaki çocuklardan, editoryal zaruret olmadıkça görüş ve bilgi alınmaz. Zaruret halinde küçüğün ve velisinin rızası aranır. Görüntüleri ve sesleri yayınlanmaz. 18 yaş altındaki çocuklara dönük istismar haberlerinde cinsiyet belirtilmez. 
 • Fayn, nefret söylemini üretmez ve yaymaz. Şiddet ve yıkımı teşvik edebilecek; öfke, tiksinti, nefret gibi olumsuz duyguları tetikleyebilecek, toplumun belli bir kesiminin, bilhassa kırılgan grupların güvenliğini tehlikeye atabilecek haber ve görüşler yayınlanmaz.  
 • Bu ve benzeri ifadeler taşıyan yorumlar silinir. 
 • Kamu yararı ilkesinin temini için gerekli olanlar dışında, devletin gizli bilgileri ve faaliyetleri ile sızıntı veriler haberleştirilmez.
 • İzleyen, okuyan ya da dinleyenleri huzursuz edebilecek, korkutabilecek, travmatize edebilecek görsel ya da işitsel malzemeler, haber için gerekli olmadığı sürece kullanılmaz. Gerekli hallerde, haberin başında uyarı ibaresi kullanılır. 
 • Kriz anlarında sahada bulunan muhabir, fotomuhabiri ve kameramanların güvenliğine özen gösterilir. Görgü şahitlerini riske atacak röportajlar alınmaz. 
 • Fayn’da gizli düzenleme yapılmaz. Bir haberde, basit maddi hatalar hariç, bir düzeltme olması halinde bu duyurulur. Gerekirse özür dilenir. 
 • Fayn haberlerinde, kamunun bilgi edinme hakkı gereği, açık ve sade bir anlatım tekniği ve ortak bir üslup izlenir. Ancak yazarların şahsi üsluplarının gereği olan yahut anlatıma renklilik & zenginlik katmak için başvurulan yollar, işlevinden taşmadığı sürece meşrudur.     
 • Etnik, dini ve ulusal kimlik ve sembollerle ilgili ifadelerde anayasal tanım ve sınırlara riayet edilir. Ancak Fayn kullandığı terim, tabir, sıfat ve tanımlamalarda, resmi otoritenin tercihlerine sadık kalmak zorunda değildir. Bu ifadeleri yayın ilkeleri ve habercilik anlayışı çerçevesinde, farklı kullanmayı tercih edebilir.
 • Anlatımda resmi dilden uzak durulur; cümleler mümkün olduğunca basit geçmiş, şimdiki, gelecek zaman kiplerinde kurulur. Büyük harfler ve aşırı noktalamadan kaçınılır. Yaygınlık söz konusu ise, anlaşılırlık gereği, bazı ifadelerin galat-ı meşhur, argo, bükülmüş ya da yabancı dillerden geçmiş halleri tercih edilebilir.  
 • İmla kurallarında Dil Derneği ile Necmiye Alpay’ın yazım kılavuzuna bağlı kalınır. Ancak Fayn, bu kaynakların benimsediği kuralları, gerekli gördüğü takdirde ve belli bir tutarlılık içinde esnetebilir ya da değiştirebilir.