Sağ popülizm evvelden beri feminizm karşıtlığıyla bilinir.

Her ne kadar aşırı sağ liderlerin çoğu halen epeyce "erkek" olsalar da, böyle partilerde kadın lider ve temsilinin artması bu yüzden ilk bakışta çelişkili gibi.

Ancak kadın liderlerin stratejik bir önemi var. Partileri “çağdışı” ve “toksik” görünmekten kurtarıyor, onlara güncel ve çekici bir imaj kazandırıyorlar. 

Kadın varlığı, erkek ağırlıklı seçmen kitlesindeki cinsiyet dağılımını dengelemede de etkili.

Yüceltilen annelik 

Kadın liderler geleneksel anne rolünün müşfik ve anaç niteliklerini araçsallaştırabiliyorlar: Fedakar anne, vatanını ve evlatlarını esirgiyor.