İlerleyen yaşlarında cinsiyetçi, ırkçı ve dini bağnazlıktan beslenen şiddetten komplo teorisyenliğine, radikal otorite karşıtlığından siber saldırılara bir dizi suça karışıyorlar. 

Modern dünya, onlara biçilmiş cinsel kimliklerinin tanınmasıyla sorun yaşayan bu çocukları, pusulasız bırakıyor. Çıkışı intikamda buluyorlar. 

Şaşırtıcı derecede narsistler. Özel bir misyonları olduğunu düşünüyor, şiddeti kolayca meşrulaştırıyorlar. Tamamı katil değil. Bazen kahramanlığa da soyunabiliyorlar. 

Ulusal güvenlik uzmanı Tom Nichols’in The Atlantic için kaleme aldığı, “Öfkeli Genç Adamların Narsisizmi” başlıklı makaleden öne çıkanlar… 

Kim bunlar? 

Kitlesel silahlı saldırılar, köktendincilik, siber suçlar, taciz, nefret söylemi, komplo teorileri yayma, çeteleşme ve diğerleri…