Mücella Yapıcı, İTÜ Mimarlık Fakültesi’ndeki öğrencilik yıllarından itibaren Mimarlar Odası çalışmalarında aktifti. Okulu bitirir bitirmez mesleğe başladı. Kısa sürede yüksek mimar unvanı aldı.

İstanbul Anakent Belediyesi Planlama Müdürlüğü’nde işe başladı. Ancak 12 Eylül darbesine karşı sesini yükselttiği için kamudaki işine son verildi.

Sadece kentlerle değil toplumsal sorunlarla da yakından ilgiliydi.

99 depremindeki çabaları 

Kadınlarla Dayanışma Vakfı’nın kurucuları arasında...

1999 Büyük Marmara Depremi’nden etkilenen kadınlar için Yeni Adım Sitesi Projesi’ni hayata geçirdi.