Kelime anlamı “bir önceki dönem”. Arapça döngü anlamına gelen "devr" ile yine Arapça önceki, eski anlamlarına gelen "sabık" sözcüklerinin tamlamasından çıkmış.

Ancak Türkiye’nin siyasal tarihinde bambaşka bir anlamı var: 

Önceki iktidarla bazen hukuki, bazen hukuk dışı yollarla hesaplaşma, hesap sorma, hatta siyasi rövanşizm.  

Şöyle birkaç örnek gösterelim:

Adaletle rövanşizm arasında

Türkiye’deki farklı kullanımlarından ötürü bir bulanıklık var. 

Karşı çıkanlar hukuk dışı rövanşist hesaplaşmalarla eş tutuyor. 

Savunanlara göre, önceki iktidarla hukuki yollarla hesaplaşılmadan adalet mümkün değil. 

Tarihte ikisinin de örnekleri var.