İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak henüz onanmadı. Ancak yargılama, bir hafızayı canlandırmaya yetti. 

Azımsanmayacak bir kitle, siyasi yasağın kesinleşmesinin, İmamoğlu’na müthiş bir ahlaki üstünlük sağlayıp, lider karizmasını pekiştireceğini düşünüyor. 

Peki ikinci bir Recep Tayyip Erdoğan vakası garanti mi? Bir siyasi pasifizasyon aracı olarak başvurulan siyasi yasaklar, hep ters mi tepti? 

Siyasi tarihimizde ikisine de örnek var. Doğrudan ve fiili siyasi yasaklardan birkaçını derledik...