Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Nisan ayı sonunda “Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli” müfredatının taslağını kamuyla paylaştı. 

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda söz konusu taslağın görüş ve önerilere açık olduğunu belirtti.

''Tecrübe, öneri ve desteğiniz bizler için önemli. Sadece son bir yılın değil, 10 yıllık uzun soluklu bir çalışma ile meydana getirdiğimiz; akademisyen, öğretmen ve paydaşlarımızın yoğun çalışma ve katkılarıyla ortaya çıkan ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ adını taşıyan yeni müfredat çalışmamızı kamuoyunun ve eğitime gönül veren herkesin görüşlerine sunduk,” dedi.  

Ancak kamuoyunun ve eğitime gönül verenlerin görüşlerinde çok da derinleşmesi istenmiyor olacak ki yüzlerce sayfanın incelenmesi için sadece bir haftalık süre tanınmıştı. 

Gerçi gelen tepkiler üzerine süre bir hafta uzatıldı. O süre de bugün bitiyor. 

Müfredat karşımıza yüzde 35 “seyreltildiği” söylenerek geldi, bütün haberlerde de böyle geçti. “Seyreltme” ifadesini MEB Bakanı Yusuf Tekin, ilk defa 31 Aralık 2023’de katıldığı bir TV programında söylemişti. İfadenin kabul gördüğü anlaşılıyor. 

Ayrıca açıklanan müfredata bakılınca aynen kelime anlamıyla uygulandığını görmek de mümkün.

Ne diyor?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla önümüze gelen müfredat “Köklerden geleceğe’’ gibi iddialı bir başlık ve onu takip eden şu paragraf ile açılıyor:

“Eğitim birçok bileşeni olan bir bütündür. Bir ayağı geçmişte duran eğitimin diğer ayağı insanlığın geleceğine ufuklar açan bir kapıdır. Millî ve manevi değerler manzumesi ile maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen bu süreçte temeli milletimiz oluşturur. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; öğrenci profili, beceriler çerçevesi, erdem-değer-eylem modeli, sistem okuryazarlığı, alana ait bilgi kümeleri bileşenlerinden oluşan bütüncül bir modeldir. Yalnızca medeniyete uyum sağlayan bir nesil değil, etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi bilge nesiller yetiştirmeyi hedefleyen eğitim felsefemiz doğrultusunda ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş öğrenci profili modele temel oluşturmaktadır.”