Bursasporlu taraftarların, Amedsporu konuk ettikleri maçta açtıkları posterler yeni kuşağa yabancı olabilir. 

Ancak o dönem aklı yetenlerin hafızasında, Tarkan şarkılarından daha diriler. 

Derin devletin terörle mücadeleyle meşrulaştırılan hukuk dışı ve insan haklarına aykırı faaliyetleri olarak özetlenebilecek olaylar ve insanlar dizisinin kavram seti bu.

JİTEM 

Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı. 

Kontrgerilla örgütüydü: Devlet imkanlarıyla, ama devletin tabi olması gereken kurallara tabi olmaksızın, yani bir gerilla yapılanması gibi çalışıyordu.  

90’lı yıllarda devlet varlığını inkar ediyordu. Çünkü derin devletin terörle hukuk dışı mücadele yöntemlerini uygulayabildiği yerdi. Varlığını kabul, hak ihlallerini kabul anlamına geliyordu. 

Beyaz Toros ve faili meçhul 

Fotoğraf: Norbert Bánhidi/Flickr