Türkiye sosyalist solunun Osmanlı mirası ve merkezi devlete sempatisinden dolayı mesafeli durduğu yazar Kemal Tahir, 19 romana imza atmıştı.

Oysa Bülent Ecevit’in 70’li yıllarda solun popülerleşmesinde elde ettiği başarının ardında, ondan gelen entelektüel ilhamın payının olduğunu iddia edenler de var.

Romanı bir siyaset laboratuvarı olarak başarıyla kullanan yazarın hayatı ve fikirleri...

Bir İstanbul çocuğu 

Kemal Tahir, doğum adıyla İsmail Kemalettin Demir, 13 Mart 1910’da İstanbul’da varlıklı bir aileye doğdu. 

Babası, II. Abdülhamit’in yaverlerinden Yüzbaşı Tahir Bey, annesi Abdülhamit’in kızı Nâile Sultan’ın yardımcısı Nuriye Hanım idi.