Barış Manço'nun 60’lı ve 70’li yıllarda Erkin Koray, Cem Karaca, Selda Bağcan, Moğollar ve Apaşlar ile birlikte yarattığı gelenek, hala genç müzisyenlere ilham veriyor.

60’lı yıllarda İstanbul’un iyi liselerinde yavaş yavaş müzik grupları kuruluyordu. 

Batı müziği eğitimi yaygınlaşmıştı; görece bir özgürlük ortamı vardı. 50’lerin savaş sonrası ortamı dağılmış; Avrupa ve ABD savaş karşıtı ve devrimci hareketlerle çalkalanıyordu. Eh, adı da Barış’tı. 

Müziğe böyle bir ortamda başladı.