“Uyutma” düzenlemesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Sürerken de ülkemizde üzerine uzun uzun tartıştığımız, karşılıklı bağırdığımız konular hakkında aslında hepimizin ne kadar bilgisiz olduğu, bununla da kalmayıp üzerine düşünmeyi de reddettiği ortaya çıkıyor.

Bu vesileyle insan-hayvan ilişkileri ve Türk kent kültüründen hayvanların yeri üzerine biraz daha kapsamlı düşünmek isteyenler için küçük bir kütüphane hazırladık.

Kitap: Biz ve Onlar - Leslie Irvine

Benlik ve insan-hayvan ilişkileri üzerine çalışan Amerikalı sosyolog Leslie Irvine’ın “Biz ve Onlar”ı köpek-insan ilişkisinin tarihi üzerine kapsamlı bilgiler vermesinin yanı sıra Batıda uzun zamandır süren bazı tartışmaları da merkezine alıyor.

Örneğin Türkiye’deki tartışmalarda ilk cümle olarak masaya atılan “İnsan hayvandan her zaman önemlidir” ön kabulü üzerine söyledikleri oldukça önemli.

Merak edenler için özet geçelim. İnsanlardan farklı ve onlardan aşağı canlılar olarak ‘hayvanlar’ kategorisi avcı-toplayıcılıktan tarıma geçilmesiyle ortaya çıkan daha sonra da Katoliklik Hıristiyanlık ile iyice yerleşen bir düşünce biçimi.

Eldeki bulgular, tarih öncesi dönemde insanların kendilerini hayvanlardan ayırabilmekle beraber böyle bir üstünlük ilişkisi kurmadığını gösteriyor (Ingold 1994, Schawabe 1994, Noske 1997).

Antik çağ düşünürleri de uzun uzadıya ahlak tartıştıkları dönemde hayvan-insan ilişkileri konusuna giriyorlar.